is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Filatow aangegeven, dat bij dyspepsie een 5-tal defecaties per etmaal het maximum vormt, dat de frequentie bij acuten dundarmcatarrh tot <> a H is verhoogd en bij acuten dikdarmcatarrh tot 20 kan bedragen. Filatow is van meening, dat het verhoogd serumgehalte bij den dundarmcatarrh door inspectie der getoonde luiers is te constateeren, doordien het serum, in het weefsel der luier dringende, de faeces als een breede krans omgeeft; bij de normale faeces en bij de acute dvspepsie zou die krans 1 ;i 2 centimeter, bij den acuten dundarmcatarrh echter twee of meermalen grooter zijn.

Naar mijne ervaring echter is dat verschijnsel voor de praktijk van weinig waarde, doordien de gewoonlijk met de faeces gedeponeerde urine dien krans zeer onduidelijk maakt.

Bij acuten dikdarmcatarrh zijn de dikke taaie slijmproppen in de weinig faeceshoudende luier gemakkelijk te herkennen.

Het komt intusschen veelal voor, dat de verschijnselen niet toelaten het geval tot één der beide genoemde typen terug te brengen; of wel dat in een bepaald geval de verschijnselen van dyspepsie en van catarrh afwisselen.

Vermits ouk bovendien de dyspepsie en de catarrh een gemeenschappelijke aetiologie en pathogenese hebben en overigens ook de symptomatologie en de therapie veel overeenkomst bieden, komt het mij gewenscht voor de beicle genoemde tapen gemeenschappelijk als acute dyspeptische ziekte te bespreken.

De acute dyspeptische ziekten komen in het warme jaargetijde veelvuldiger voor dan in het koudere.