is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over eene gansche zuigplinzsafdeeling kan leiden.

Zij ontstaat meest op den bodem eener reeds voorhanden voedingsstoornis. De pijretisclie vorm wordt algemeen als eene micro-parasitaire aandoening opgevat, veroorzaakt door b. coli, streptokokken, proteus enz., en berustende op endogene of op ectogene infectie. De algide vorm berust volgens Makfan op ectogene intoxicatie (door bacterietoxinen, die vóór het gebruik in de koemelk ontstaan).

Volgens de meest gangbare meening zijn er geene specifieke bacteriën in het spel, doch kunnen verschillende micro-organismen, zoodra zij virulent zijn(lesage) tot het ontstaan aanleiding geven.

Escherich heeft onder den naam streptokokkenenteritis een vorm beschreven, die daardoor gekenmerkt is, dat de faeces eene reine cultuur van streptokokken bevatten. In zijn klinisch beeld is deze vorm echter niet van de andere te scheiden en wordt hij dan ook als zelfstandige ziekte door de meeste niet erkend.

Bij ons is de ziekte het menigvuldigst in Juli, Augustus en September, bij voorkeur indien de nachten geene verkoeling in de doorwarmde huizen aanbrengen (zomerdiarrhee Baginsky). Deze hooge temperatuur werkt begunstigend zoowel door endogene en ectogene infectie, als door ectogene intoxicatie.

De waarneming, dat sinds het gebruik der gesteriliseerde melk, de sterfte aan gastro-enteritis niet merkbaar is verminderd, is niet in strijd met onze inzichten omtrent het wezen der stoornis.

De in den handel gebruikelijke gesteriliseerde melk toch is, evenmin als de naar Soxhi.et gesteriliseerde, werkelijk steriel. Indien zulke melk. zelfs in de gesloten flesch, bij hooge buitentemperatuur eenigen tijd blijft