is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan, dan komen de sporen der resistente bacteriën tot ontwikkeling (Flugge). Alleen door de melk op ijs te bewaren, kan aan dat bezwaar worden tegemoet gekomen. (Zie blz. 13).

Ongnnstige hygiene is een gewichtig aetiol. moment. Vandaar dat de ziekte in de lagere volksklasse veelvuldiger is dan bij de welgestelden.

Symptomen van den pyretischen vorm. De pyretische vorm (Lesage) = zware vorm der gastro-enteritis catarrlialis acnta (Baginsky) - zware vorm der „gastro-enU'rite simpte aigue" (d'Espine en Picot) — forme toxi-infectieuse fébrile (Marfan) — darm-infectie (Escherich) debuteert al of niet met maagverschijnselen. De defecatie is verschillend: dan eens heeft zij het karakter van een dundarmlijden (groote massa; veel serum; matige frequentie 5 a 10 nnial), dan weer meer van een dikdarmlijden (geringe massa hoofdzakelijk uit groen taai slijm bestaande; frequentie zeer groot tot 10 a 20 maal per etmaal). De laatste vorm is als enteritis follicularis (= colitis) bekend. In de meeste gevallen echter wijst <^e aard der defecatie meer op een lijden van den ganschen darm.

De faeces bestaan aanvankelijk uit spijsresten, later alleen uit producten van darmwandontsteking (serum, slijm, epithelien, soms etterlichaampjes) en bacteriën.

Zij debuteert veelal met convulsiën. De temperatuur is verhoogd (39 a 40°); pols frequent; veelal miltzwelling; soms leverzwelling; door de meestal voorhanden somnolentie herinnert het beeld aan typhus.

Volgens Lesage is hier de buik in den regel opgezet, in tegenstelling met den algiden vorm waarbij de buik pleegt ingevallen te zijn.