is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Widkrhofer geeft aan ingevallen buik. Ik zelf vond hem in den regel opgezet.

Symptomen van denalgiden vorm (Lesage). Deze vorm. die in zijn uitgesproken beeld als cholera infantion is beschreven, is de meest ernstige acute voedingsstoornis en vertoont de volgende verschijnselen (Widerhofer):

Frequente, sereuze faeces — veelal rijkelijk braken van op water gelijkende massa's — geen koorts — enorme dorst — droge koude tong — verminderde of opgeheven diurese — snel optredende collaps — ingezonken fontanel — over elkander rijden der schedelbeenderen — in de oogkassen diepgezonken oog en — koude adem — onregelmatige, soms stokkende, veelal stridoreuze ademhaling — verlangzaamde soms deficieerende pols — cyanose der huid aan de perifere lichaamsdeelen — slijmvlies van mond en conjunctivae met kleverig slijm bedekt — onrust - schreien met toonlooze stem (monotoon klagend schreien: cri de détresse van Parot) — tonische krampen met een allengs toenemende rigiditeit van huid, onderliuidsch vetweefsel (sclercem) en spieren — zelden ook clonische krampen — sopor en coma.

De ziekte verloopt onder het beeld eener acute intoxicatie geheel aan de cholera asiatica herinnerend. De weefsels drogen snel in. De huid wordt door het enorme waterverlies snel slap en gerimpeld. Het lichaamsgewicht kan in enkele uren met 500 gram verminderen. Het aangezicht wordt onkenbaar door stijve gelaatsuitdrukking en spitsen neus. De extremiteiten verliezen een groot deel van haar volumen. De buik valt in. Temperatuur subnormaal (35 a 36).