Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het beeld van hydrocephaloid aan en onder deze verschijnselen gaat de zuigeling meestal ten gronde. Somwijlen debuteert het lijden onder het beeld van den pyretischen vorm en sluit zich aan dezen het beeld van den algiden aan.

Diagnose. De diagnose biedt in den regel geene moeilijkheden aan. De onderscheiding tegenover de acute dyspeptische ziekte wordt gegeven door den algemeenen toestand (zie blz. 59). Voor de differentieeldiagnose tegenover imaginatie, bij welke ook de algemeene toestand pleegt belangrijk te lijden, lette men er op, dat bij deze ziekte een worstvormige tumor in het hypogastrium is te constateeren door uitw. palpatie en door onderzoek per rectum; ook de inspectie der alsdan bloedig gekleurde faeces zal voor dwaling beschutten. Secundaire voedingsstoornissen bij acute ziekten z. a. influenza, bronchitis enz. kunnen in den regel als zoodanig gemakkelijk worden herkend.

Prognose. De prognose van den pyretischen vorm is minder ongunstig dan van den algiden. Een zeer ongunstig verschijnsel is het indien in het braaksel de hiervoor beschreven bruinachtige, vlokken (blz. 28) zijn te constateeren; ook sclereem maakt de prognose zeer ongunstig. Verder is de prognose afhankelijk van den leeftijd (hoe jonger, hoe ongunstiger), van hygiènischen toestand en van uitwendige omstandigheden (bij arme klassen en in slechte woningen veel ongunstiger dan bij welgestelden bij wie zoo noodig tot natuurlijke voeding kan worden besloten).

Therapie. Bovenaan staat ook hier de

Dietetische thtrapie. Noodwendig is het onmiddellijk

6

Sluiten