is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den toevoer van voedsel te staken. Toediening toch van voedsel en met name van melk is schadelijk, doordien daarbij de ontwikkeling der aanwezige pathogene darmflora in de hand wordt gewerkt. Doch niet alleen schadelijk maar ook onnuttig is voedseltoediening, eensdeels wegens het hardnekkig braken en de profuse diarrhee, anderdeels omdat de resorbtie, althans op het acme der ziekte, absoluut is opgeheven (Heubner). Doch voedselstaking beteekent nog niet het onttrekken van vloeistof. Integendeel is de toediening van een indifferente vloeistof wegens het groote waterverlies een dringend voorschrift en bij den hevigen dorst, die vooral den pyretischen vorm pleegt te kenmerken, is toevoer van groote hoeveelheden vloeistof een ware weldaad.

Marfan geeft aanvankelijk uitsluitend water van kamertemperatuur; na een paar uur mag er wat suiker bij. Bij zware gevallen houdt hij dat 24 uur vol en geeft dan naast het waterdieet bovendien alle 4 uur een mengsel van 40 gram melk en 40 gram eener 10 n/0 melksuikeroplossing. Zijn na 24 uur de verschijnselen nog niet geweken, dan wordt nog 12 a 24 uur op deze wijze voortgegaan. Verdraagt het kind dan de melk blijkbaar nog niet, dan keert hij weer tot het waterdieet terug; verdraagt het de melk wel, dan wordt de massa melk per keer allengs verhoogd en de suikeroplossing overeenkomstig verminderd.

Bij lichtere gevallen van acute gastro-enteritis is zelfs bij borstkinderen toch nog waterdieet gedurende 6 a 18 uur aan te bevelen.

Epstein en Heubner laten inplaats water een slappe theeoplossing koud of warm (50-150 gram binnen 2 a 3 uur) gebruiken; blijkt het nu na 2-3 etmalen, dat de melk nog niet wordt verdragen, dan achten zij