is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet-passend voedsel en slecht geregelde voedingswijze (zie blz. 10); digestie-zwakte; slechte hygiene. In een deel der gevallen is het aetiol. moment niet aan te wijzen.

Voor de pathogenie der chron. voedingsstoornissen schijnt de beteekenis der micro-organismen niet zoozeer op den voorgrond te treden als bij de acute; hier schijnt in den regel veelmeer een abnormaal chemisme en mechanisme de naaste oorzaak te zijn en wordt de rol der microben meer van ondergeschikt belang.

Symptomen. De verschijnselen van den kant van het maag-darmkanaal zijn veelal gedurende den ganschen duur van het lijden in een concreet geval niet constant. Zoo ziet men herhaaldelijk dat in een bepaald geval het beeld der dyspepsie na eenigen tijd met dat van catarrh wisselt en dat het dan nu eens als dundarm- dan weer als dikdarmcatarrh verloopt. Toch komen er vele gevallen voor waarbij doorgaans liet beeld der dyspepsie, andere waarbij doorgaans de verschijnselen van catarrh aanwezig zijn.

Het slijmvlies van den mond is veelal opvallend rood en droog. Koliekpijnen kunnen al of niet aanwezig zijn.

Van den kant der maag kunnen hik, ructm, anorexie of boulimie en braken, elk op zichzelf of meerdere vereenigd, aanwezig zijn. Bij natuurlijke voeding kan men soms waarnemen, dat de zuigeling als het ware een weerzin tegen het zog toont. Alsdan kan men opmerken, dat het kind na de gebruikelijke pauze, met gretigheid de borst begint te nemen, doch al zeer