is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurende den ganschen zuigelingleeftijd hardnekkig voort om tegen het einde van het eerste levensjaar bij de wijziging, die dan in het dieet pleegt te worden gebracht, spontaan te verdwijnen.

In vele gevallen der chron-enteritis treedt onder voortdurende vermagering en na ontwikkeling van eene sterk uitgesproken paedatrofie eindelijk de dood in.

Complicatie 11. Deze komen bij de chronische voedingsstoornissen zeer veelvuldig voor en wel meer bij den kunstmatig dan bij den natuurlijk gevoeden. Onder deze vermelden wij:

Anaemia komt vooral voor in die gevallen waar uitsluitend zorgvuldig gesteriliseerd voedsel wordt gebruikt. Alen ziet de zware anaemie, die juist pleegt voor te komen daar waar de stoornissen van den kant van het darmkanaal zich tot obstipatie beperken en dus onbelangrijk zijn, het snelst wijken indien het streng steriliseeren wordt nagelaten. Door sommigen (z. a. Nolen) is dan ook deze anaemie als een „forme fruste" van Baklow's ziekte opgevat.

Barlow's ziekte (Mokbus Barlowi) heb ook ik als complicatie der chronische voedingsstoornis zien ontstaan bij kunstmatig gevoeden wien langeren tijd uitsluitend zorgvuldig gesteriliseerd voedsel was toegediend.

De ziekte is gekenmerkt door snel ontstaande pijnlijke zwellingen der diaphysen, gewoonlijk van de lange pypbeenderen (en meestal aan de onderste extremiteiten) en afhankelijk van subperiostale bloedingen. Bij zuigelingen die reeds tanden hebben, treedt daarbij gewoonlijk bloeding op in het tandvleesch, dat de doorgebroken tanden omgeeft.