Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is mij herhaaldelijk gebleken, dat in de gevallen waarin obstipatie en anaemie op den voorgrond treden de vervanging der gekookte of gesteriliseerde melk, door gepasteuriseerde melk (V.Z. blz. 58) genezing kan worden verkregen.

Bij de gevallen, die verloopen onder het beeld van den chron. dundarmcatarrh kan de reactie der faeces soms in deze ter hulp komen.

Bij alkalische reactie beproeve men het eerst melk, verdund met plantaardige afkooksels (V.Z. blz. 67) steeds gesuikerd, bussenmelk, karnemelk, Biedert's roommengsel, kindermeel enz. in het kort voedsel, dat tot zure gisting neigt. Terwijl onder de meelsoorten het Nestle's en Kufeke's kindermeel de meest rationeele preparaten zijn, wordt toch door anderen aan de meer eenvoudige meelsoorten grootere waarde gehecht (Heubner).

Onder deze laatste zijn bij ons verschillende soorten, onder den naam van „kindermeel" in gebruik en onder deze heeft mij de Haarlemmer Kindergort dikwijls goede diensten bewezen.

Men bereidt deze als volgt: Een halve lepel gort wordt met % Liter melk in een goed gesloten pannetje s/i uur zacht gekookt; men drage daarbij zorg, dat het niet aanzet. Daarna wordt één eetlepel suiker en zooveel water toegevoegd, dat de gansche massa één liter wordt; hierna giete men door een zeefje.

Bij zure reactie geef ik gaarne melk verdund met kalfsbouillon (V.Z. blz. 68) gekookte of gesteriliseerde melk al of niet verdund en slechts sporen suiker.

Bij chron. dikdarmcatarrh ontraad ik het gebruik van plantenafkooksels en amylaceeën, dewijl ik juist bij deze preparaten herhaaldelijk de ziekte heb zien optreden. Hier zijn meer al of niet verdunde, steeds

Sluiten