is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze echter slechts tijdelijk bleek, ga men over tot (likdarmirrigatie met 1% tannin-oplossing, aanvankelijk een maal daags, later om den dag.

In lichtere gevallen en daar waar pijnlijke tenesmi aanwezig zijn, heb ik stijfsellavementen met succes aangewend.

Van geneesmiddelen komen hier de adstringentia, die hare werking in den dikdarm ontvouwen z.a. tannalbin en tannas chinic. het meest in aanmerking.

Een groote roep bij deze aandoening heeft ook Calumba vooral in gevallen met anorexie gepaard.

Door Widerhofer is de guarana (Paullinia Sorbilis) als specificum bij den chronischen dikdarmtarrh aan bevolen. Hij geeft binnen 24 uur 3 doses, achtereenvolgens elk van 0.5, 1 en 1.5 gram. Zoo noodig wordt dit na eenige dagen opnieuw herhaald.

De chronische enteritis wordt, naar gelang de maagdarm-stoornissen het beeld van de dyspepsie, den dundarm- of den dikdarm catarrh vertoonen, overeenkomstig de bij die vormen gegeven voorschriften behandeld.

Van niet minder belang dan de beschreven therapie is voor het erlangen van een gunstig resultaat bij de behandeling der chron. voedingsstoornissen de grootste stiptheid ten opzichte van de hygiene.

Zindelijkheid, reinheid bij de verzorging van het voedsel, het luchten der kamer, enz. enz. moeten zorgvuldig worden in acht genomen.

Therapie der complicaties. Deze geschiede volgens de regels bij elk der ziekten in gebruik.

Bij belangrijke anaemie, morb. Barlowi en algemeene hyclrops kan men door wat meer versch en minder