is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteriliseerd of fabriekmatig bereid voedsel toe te laten in den regel verbetering zien optreden.

Men geve hier gepasteuriseerde, in plaats van gesteriliseerde melk. Verder kleine hoeveelheden vruchten z.a. druiven (3 tot 6 per dag voor een zuigeling van 3 —9 maanden, goed geschild en van pitten ontdaan), citroen- of sinaasappelsap (3 maal daags 5 tot 10 droppels), zuren appel (fijn geschaafd en met suiker vermengd 3 a 5 maal daags een halve eierlepel); bij oudere zuigelingen groenten (één paplepel tot hoogstens 1 eetlepel daags van worteltjes, spinazie of aardappelenpurée).

In den regel zag ik deze complicaties optreden bij gevallen, die onder het beeld der chronische dysp. gastrica of dikdarm-catarrh verliepen. De genoemde voorschriften werden zonder bezwaar voor de voedingsstoornis gewoonlijk goed verdragen: meestal zelfs zag ik dat met de verbetering, die in de complicatie door deze behandeling optrad, ook het grondlijden allengs hemelde.

De ziekten der ademhalingsorganen worden bij voorkeur door uitwendige middelen (Priesnitz's omslagen, ung. jodatum) en vooral door bestrijding van het grondlijden, behandeld.

Huidziekten komen gewoonlijk niet tot genezing als niet naast de locale therapie ook de voedingsstoornis wordt behandeld.

Ook bij de overige, hierboven genoemde complicatien moet aan de voedingsstoornissen in de eerste plaats de aandacht geschonken.

In een door mij waargenomen geval van tetanie die eene chron. v. s. compliceerde, zag ik het lijden allengs wijken alleen door bestrijding der voedingsstoornis.