is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CASUÏSTIEK.

vermindert; faeces groen stinkend, niet meer uitsluitend sereus. Nestle 1:20; creosotal. 27/1. Diarrhee houdt aan, zonder stank. Uitsluitend rjjstevvater.

l/II. Darmverschijnselen komen tot staan. Rystewater afgewisseld met melk en bouillon.

3/II. 3250. Stinkende faeces. Bussenmelk 1:18. 10/11. 3550. 17/11. 3900. Defec. traag; zeer lastig; meteorismus. Koemelk en water l/III. 3'JOO. Het braken neemt na liet gebruik der koemelk toe. Lastiger dan te voren; faeces zeer licht van kleur; teruggekeerd tot bussenmelk. 8/III. 4100. 15/111. 4500. Bleef goed.

Geval 14. Acute dyspepsie bij kunstm. voed. als secundaire stoornis door acute ziekte der ademhalingsorganen.

A. B. T. 3 maanden; voeding verliep steeds zonder eenige stoornis; voeding steeds koemelk en water gelijke deelen; kreeg 3 dagen geleden het eerst een koud bad; den volgenden dag hoesten, koorts, lastig en gisteren bovendien diarrhee.

St. 8/111. 4500. Flink kind. T. 38.0. Coryza; dili'. bronchitis. Met canule gele, neutrale, eenigszins dunne taeces.

V. Waterverband om borst: ol. olivarum in neus gedroppeld. 1 melk -f 2 water. Zoutzuur.

10/111. 4öoo. Minder lastig; overigens onveranderd.

15/111. 4600. Darm verschijnselen geweken; tierig; T. 36.5; coryza en bronchiaalcatarrh geweken. Melk en water gelijke deelen.

22/111. 4800. Geene klacht, bleef goed.

Geval 15. Acute gastro-enteritis (pyretische vorm; enteritis follicularis) bij kunstm. gev. kind.

A. G. B. 9 maanden. Werd gevoed tot 7e maand met borst. Na dien tijd onv. koemelk. Bleef steeds gezond. Gisteren trad zonder aan te wijzen oorzaak braken op, gevolgd door zeer frequente diarrhee van kleine hoeveelheden groene sl ij mi ge massa's. Daarbij koorts met convulsiën.

St. 27/IX. Apathisch; 40.2° C., parese van sphincterani: groene, slijmige, weinig copieuze faeces.

V. Pbiesnitz omslag om den buik. Waterdieet. Zoutzuur.

28/IX. Had laatste etmaal 10 maal defec. Braakt niet. 40.3°. Onveranderd. Rystewater; tannas chinini.