is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSBERICHT

VAN

C. H. DEN HERTOG.

(27 Dec. 1846-31 Oct. 1902).

De toekomstige biograaf, die, uitvoeriger en grondiger dan hier bij de voorgeschreven beknoptheid van dit levensbericht en de beperkte gaven van den steller het geval kan zijn, Den Hertog zal hebben te schetsen naar zijn werken en streven, mag er zich van overtuigd houden, dat zware eischen zullen worden gesteld aan zijn talent.

Want deze onderwijsman was iemand van groote veelzijdigheid.

Behoorende tot het lager onderwijs, stak hij voetenhoog uit boven zijn collega's, waarvan hij ook de verdienstelijkste verre overtrof in scherpzinnigheid, werklust en werkkracht. Niet slechts was hij een bekwaam lesgever, maar ook een ijverig beoefenaar van de paedagogiek en haar hulpwetenschappen, gezaghebbend schrijver over de methodiek der lagere school en als zoodanig een gevierd leider van onderwijzers. Gedurende een kwarteeuw oefende hij door woord en geschrift een overwegenden invloed uit op de onderwijstoestanden in Amsterdam en het schoolwezen in Nederland; eerst in de vergaderzalen dei' onderwijzers, later ook in die van stad en land de verdediger van de onderwijsbelaugen,