is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij de in zijn oogen schadelijke overdrijving van overigens ook door hein met warmte verdedigde beginselen.

Bestrijder dus van spellingvereenvoudiging, van concentratie van het onderwijs, van handenarbeid als nieuwen leervorm! Ach, men klaagde, dat hij behoudend was geworden op zijn ouden dag, al bleef hij ook zijn tegenstanders ontzag inboezemen door zijn onbetwistbare superioriteit.

In „Het Schoolblad", waarvan hij sedert 1888 met Dr. Yitus Bruinsma en H. de Raaf de redactie deelde, zijn betrekkelijk weinig stukken van zijn hand verschenen. Naast de reeds genoemde behooren echter nog afzonderlijk te worden vermeld die in de Nrs. van 4, 11, 18 en 25 Juni 1895 over Nieuw taalonderwijs ter bestrijding van J. H. v. d. Bosch, en die in de Nrs. van 15, 22, 29 Aug. en 12 Sept. 1S99 over Herlialings- en vervolgonderwijs. Ook in „Het Nieuws van den Dag" (o. a. in de Nrs. van 1, 6 Aug. en 10 Sept. 1883) en in „De Amsterdammer" (dagblad) van G, 7 en 8 Oct. 1894 zijn artikelen over onderwijszaken opgenomen, gelijk ook in de „Nieuwe Amsterdammer" van 28 (29) en 5 ((3) Juli 1896.

Den Hertog's belangstelling ging alle kanten uit. Wat er omging in den staat, in de maatschappij, in de kerk, alles boeide hem, prikkelde hem tot onderzoek. Al spoédig begon hij zich met de politiek van den dag te bemoeien, waardoor soms bijna al zijn vrije tijd in beslag genomen werd. In de radicale Kiesvereeniging „Amsterdam", waarvan hij eerst secretaris en later voorzitter was, behoorde hij met Mr. Treub, Gerritsen en Kouveld tot de voormannen en in 1893, twee jaren nadat hij als hoofd der school om gezondheidsredenen ontslag had genomen, werd hij verkozen tot lid van den gemeenteraad, waarin hij tot zijn dood zitting had en zich