is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kostelooze plaatsing op inrichtingen van voortgezet onderwijs, terwijl hij nog kort voor zijn dood zijn belangstelling in het arme schoolkind toonde door zijn nota, betreffende voeding en kleeding van behoeftige leerlingen 1). Hij sprak en schreef over scholenbouw, herhalingsonderwijs, wijziging van het leerplan voor een der H. B. 8. in de Gemeente Amsterdam en was een der invloedrijkste leden van de commissie van bijstand in het beheer der zaken van onderwijs.

Maar ook andere dan zuiver onderwijskundige vraagstukken trokken hem aan. Hij kwam op voor de belangen der werklieden, bemoeide zich met de samenstelling van bet reglement voor het gemeente-pensioenfonds en werd benoemd in de commissie van bijstand in het beheer daarvan. Versch ligt nog in het geheugen, met hoeveel talent en succes hij zijn voorstellen verdedigde, toen de reorganisatie van den geneeskundigen dienst aan de orde kwam. Het was in de dagen, kort voor zijn dood, toen hij nauwelijks van een zware ziekte was hersteld en wijzer, ten minste voorzichtiger had gedaan, als hij zich wat meer in acht had genomen. Doch er was iets onmatigs en ongebreidelds in den werklust van dezen man, die „geenes dings eerder moede (scheen) te worden dan der ruste".

Men heeft wel eens beweerd, dat Den Hertog als politieke figuur het minst geslaagd is. Sommigen verweten hem, dat hij weinig oog had op de grenzen der partijen, daarmee zinspelende op wat men, meer op-den-man-af, zijn overloopen naar het liberale kamp heeft genoemd. Een feit is het, dat sommigen van zijn vroegere geestver-

1) Gemeenteblad 1002, 1 2111, 11 11U8.