Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER OVERWEGING.

i.

„Pour satisfaire cl tous les bemint, il faut accepler tous lts moyens, ne, repousser ni n'adopter exclusivement aucun principe, melis adrnettre nans aucun préjugé systématirjm tous ceiix qui sortent de la matiire et peurent conduire au bilt commun".

Victor Cousin.

„Eenstemmig was men van meening, dat art. 194 onveranderd moet blijven; — of wat minder opgewekt en moedig: „algemeen wenschte men, dat art. 194 geen verandering mocht ondergaan", — ziedaar in doorsnee den inhoud deiverklaringen, die dag aan dag uit de liberale kiesvereenigingen tot ons komen.

En zoo blijven de bokken met dooreen gewarde horens tegen elkander indringen.

Gelukkig dreigt er geen afgrond, maar hoogstens een afkoelend bad, en zoo is het voor de liberale partij inderdaad verleidelijk in dit koppig spel te volharden, op de scheldwoorden: moderne secteschool, vergiftigende neutraliteit, schoolwetkliek, te antwoorden met het negende gebod; op het tergend geschetter, dat Jericho's muren vallen zullen, terug te sarren; „blaast maar toe!" — en de enkele spelbrekers als „bijdraaiers" uit te lachen of in den ban te doen.

Daar ligt in die heldhaftige hardnekkigheid inderdaad iets vleiends voor de openbare school. Toch komt het mij voor, dat zij met wat minder hartstocht meer gediend zou zijn en dat het ook in haar belang geraden is, kalm naar een basis voor vredes-onderhandelingen te blijven zoeken.

Sluiten