is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondersteunen. Maar de Staat kan wel redeneeren: waar mij inderdaad werk uit de handen wordt genomen en ik van een deel mijner zorg voor het onderwijs ontheven word, wil ik die pogingen steunen. Dit is dan ook de conclusie, waartoe Wuarin komt. „Entre les deux régimes qui viennent de nous occuper (het oprichten van openbare scholen en het uitsluitend subsidieeren van bijzondere scholen) se placeraient un certain nombre de systèmes intermédiaires se distinguant les uns des autres par des points de détail. C'est ainsi que 1'Etat pourrait, par exemple, établir sur toute 1'étendue du pays des écoles publiques, entièrement a sa charge et décider cependant, que dans les localitês, oü il y a place pour plusfours écoles !) toute liberté serait laissée aux parents de se grouper et d'organi?er les études comme il leur plairait. Chaque fois que des families représentant un certain chifïre d'élèves auraient déclaré vouloir confier leurs enfants a un instituteur désignê par elles, la caisse publique, sous certaines conditions aussi larges que possibles x), ferait les frais de 1'école".

Bij goeden wil aan weerszijden, zou een dergelijk intermediair-stelsel ook ons den vrede kunnen brengen. Maar dan de scheiding van Kerk en Staat?" Ja, indien dit beginsel beteekenen moet, dat Kerk en Staat steeds vijandig tegenover elkander moeten staan, m. a. w. dat. de Staat met kringen, die een ethisch doel nastreven, nooit samenwerken kan, dan zou ik zeggen, moeten Kerk en Staat maar niet gescheiden zijn. En waar, gelijk Dr. Betz heeft aangetoond, -) Thorbecke's beginselen toelieten het bijzonder onderwijs uit openbare kassen geheel of gedeeltelijk te betalen, lijkt het

1) Ik cursiveer.

2) Artikel 194, blz. 69 en 70.