is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tn 1560 vroeg de adel aan de Staten van Orleans, „que les „pères et les mères fussent tenus, sous peine d'amende, d'en„voyer leurs enfants a 1'école, et y fussent contraints par les „seigneurs et les juges ordinaires". En ook onder Lodewijk XIV werd het verplichte schoolbezoek voorgeschreven „comme un „inoyen de coutraindre les enfants des reliqionnaires a recevoir „un enseignement Catholique". (Édits d'octobre 16S5 en de janvier 1686).

Tntusschen lang vóór de Revolutie uitbrak, werd het verplichte schoolbezoek al in de Duitsche zeden opgenomen. Reeds in de 16e eeuw werden in Wurtemberg kinderen, die des Zondags tijdens de catechisatie op straat of buiten in het veld gevonden werden, met een heelen of halven „Batzen" beboet en in 1640 schreef de Algemeene Synode er het verplichte schoolbezoek voor. Maar de eigenlijke schoolplicht heeft Pruisen tot vaderland en is alzoo zonder eenigen twijfel eene vrucht van het Protestantisme, gepaard aan een gemoedelijk en verlicht absolutisme. De „ Allerhöchste Verordenung „vom 28 September 1717" (onder Friedrich Wilhelm I) beval, „dass hinkünfftig an denen Orten, wo Schulen seyn, die Eltern „bei nachdrücklicher Straffe gehalten seyn sollen, ihre Kinder „im Winter taglich, und im Sommer, wann die Eltern der „Kinder bei ihrer Wirthschafft benöthigt seyn, zum wenigsten „ein-oder zweimal die Woche, damit sie dasjenige, was im „ Winter erlernet worden, nicht ganzlich vergessen mogen, in „die Schule zu schicken". In 1737 werd deze grondregel ook in de Principia Regulativa, de fundamenteele schoolordening voor de provincie Pruisen opgenomen, vervolgens voor en na ook in de overige deelen der monarchie verbindend verklaard en eindelijk in art. 25 der „ Verfassungs-Urkunde" van den Pruisischen Staat als volgt geformuleerd: „Eltern „oder deren Steilvertreter dürfen ihre Kinder oder Pflegebe-