is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geacht, nog een jaar langer school te laten gaan. Het moet niet mogelijk zijn, dat karige gemeentebesturen zulke kinderen uit zuinigheid wegzenden. Dat is eene schending van het ouderrecht.

Intusschen in afwachting eener behoorlijke regeling van het vakonderwijs, kan en behoort er iets gedaan te worden, dat van voorloopigen goeden wil getuigt, n.1. het verplicht stellen van een of twee cursussen !) herhalingsonderwijs. Daarvoor zijn de lokalen en de onderwijzers voorhanden, en wanneer dan dit onderwijs maar behoorlijk van rijkswege wordt gesteund, terwijl in de arbeidswetgeving afdoende bepalingen worden gemaakt om de werkgevers tot het vrijlaten der noodige uren te verplichten, dan zal dit onderwijs, thans bijna overal mislukkende, ongetwijfeld uitmuntend slagen.

Aant.: In Pruisen duurt de leerplicht in het algemeen van 6—14 jaar. „Eine allgemeine Anordnung, nach welcher SchulpHicht durchweg bis zu dem auf das vollendete 14 Lebensjahr folgenden Semesterschluss ausgedehnt wird", is bij een „Erkenntnis des Kaminergerichts", van 23 Maart 1885 onwettig verklaard. In de overige staten van het Duitsche Rijk is de duur ook meest van 6—14 of 7—15 jaar; in Hamburg en Wurtemberg van 7—14 jaar. In Baden, Beieren, Hessen en Saksen kan de duur met een jaar verlengd worden. In verschillende staten is het herhalingsonderwijs, dikwijls in den vorm van Zondagschool, 2 of 3 jaar verplicht; in Wurtemberg zelfs tot het 18e jaar. Hier en daar komt eene „Entlassungsprüfung" voor.

In Frankrijk duurt de verplichting van 6—14 jaar, met vervroeging van het ontslag voor zulke leerlingen, die le certificat d'études primaires" verkregen hebben, wat vaak al op twaalfjarigen leeftijd geschiedt. In Engeland is de duur van 6—13, in Hongarije van 6—12, in sommige deelen van Oostenrijk van 6—12, in andere van 6—14 (met Entlassungsprftfung, die den tijd meest tot 6 jaar terugbrengt) en in Noorwegen van 8—14 a 15 jaar (met mogelijkheid van ontslag op 13 jaar bij voldoende vorderingen). In Zwitserland hebben de kantons Zürich, Uri, Ob- und Nidwalden, Zug, Baselland, Appenzell-I. Rh. en Lucern een leerplicht van 6, Schwyz, Appenzell-A. Rh., St. Gallen, Neufchatel en Genève van 7, en

1) B.v. gedurende de maanden September tot einde April 3 X 2 °f

bij verspreide bevolking 2X3 uren 's weeks.