is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BETEEKENIS DER OPENBARE SCHOOL, ALS INSTITUUT VAN VOLKSOPVOEDING. *)

Het onderwerp, dat ik in overleg met Uw Bestuur zal bespreken, is U sinds eenige maanden bekend, en van een meer of minder verrassende inleiding tot aanwijzing van liet doel mijner rede mag ik mij dus ontslagen achten. Ik wil spreken over het belang van een degelijk georganiseerde schoolopvoeding als maatschappelijk instituut, als een der groote middelen ora de ontwikkeling onzer samenleving in gewenschte richting te leiden en haar zooveel doenlijk te bespoedigen.

Het zou moeilijk vallen, een groep of zelfs een publiek persoon van eenige beteekenis aan te wijzen, die het maat schappelijk belang van een goede schoolopvoeding zou willen ontkennen. Men kan wel zeggen, het is een axioma geworden. Maar juist ten aanzien van axioma's moet men voorzichtig zijn. De leer is bij velen wel goed, maar als het er op aankomt naar die leer te leven, dan proeft men de geesten.

Daarom is het telkens noodig op deze waarheid terug te komen, en straks hoop ik aan te wijzen, dat er bijzondere redenen zijn, om het nu te doen. Als echter iemand zou willen beweren, dat er in de dagen, die wij beleven, ook redenen zijn, om het maar te laten, voel ik neiging om dat toe te geven. Een onderwerp als het onderhavige moet

1) Rede, uitgesproken in de jaarvergadering der Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland. 1898.