is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te danken hebben, niet ook in bescheiden mate liet deel der minder bevoorrechten mag zijn. Mogen die ook niet kennen de vreugde van het lezen, de weelde van zich in eene andere wereld te verplaatsen, dan het enge kringetje, waarin zij zich dagelijks bewegen, mag ook hun de kans niet geboden worden, dat hun hart en verstand opengaan voor het mooie, wat er in hun moedertaal is voortgebracht? Is hef ook niet nuttig, als belangstelling in dieren en planten wat smaak voor natuurgenot ontwikkelt, en het genot van de wandeling voor hen verhoogd wordt, doordat hun de oogen geopet?d zijn voor de schoonheden en de wonderen der schepping? "'Als zij bij de vele gelegenheden, die daartoe tegenwoordig geboden1 worden, de demonstratie kunnen volgen van de geheimenissen der natuur, en dan die ware bewondering en eerbied in zich voelen oprijzen, die in begrip en inzicht haar hechten grondslag heeft? Als zij later bij lectuur of voordracht de reizigers kunnen vergezellen, die van landen en volken weten te verhalen, Nanssen naar de Pool en Stanley door de binnenlanden van Afrika, en zij met behulp van kaart en dagblad met hun zonen of broeders meestrijden op Lombok, of al de aandoeningen doorleven kunnen van de reuzenworsteling in den Transvaal? Als zij door hun eenvoudige historiekennis ook niet geheel uitgesloten zijn van kunstwerken: romans en novellen, drama's en gedichten, schilderijen en beeldengroepen, waarvoor de stof ontleend is aan het verledene? Als zij door hetgeen zij van teekenen en zingen geleerd hebben, oog en oor kregen voor het mooie in vorm en kleur, melodie en harmonie? Mag, zoo vragen wij eindelijk, — want ook aan dit vragen moet een einde komen, — een deel van de verfraaiing des levens, waartoe goed onderwijs voorbereiden kan, — ook niet doordringen tot de kringen der eenvoudigen?

En nog weer nieuwe vragen rijzen, als wij bedenken, dat