is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wijzers zoodanig stijgt, dat kun onderwijs steeds hoojdzaak „is en de leermiddelen bijzaak blijven."

Het valt niet te ontkennen, dat er van de leermiddelen weieens misbruik is gemaakt, zoodat de geleverde proeven niet veel meer dan goocheltoeren waren, terwijl de verklaring onbeteekenend was. De kinderen werkten hiertoe mede, doordat zij liever zien dan hooren. De onderwijzer ga dit te keer en zorge, dat de kijklust overwonnen worde door belangstelling in de verklaring. Dat de didactische bekwaamheid van vele onderwijzers nog zoo gering is, zoodat zij liefst de hulpmiddelen ongebruikt laten, of al te spoedig aan den grond zitten en uitgepraat zijn, daaraan hebben voor een deel de akte-examens schuld. Slechts bij uitzondering wordt onderzocht, of de kennis der candidaten door eigen ervaring is verkregen.

Het moest niet kunnen voorkomen, dat iemand eene akte M. O. in aardrijkskunde kon verkrijgen, zonder dat hij ooit den Veluwerand heeft bezocht, of in de geschiedenis zonder de voornaamste musea te hebben bezichtigd. Maar ook de lagere onderwijzer moet met zijn omgeving goed bekend zijn, en in dit opzicht is het vaak nog droevig gesteld.

De ondervinding, bij Amsterdamsche examens opgedaan, heeft geleerd, dat b.v. velen wel den loop der Kculsche vaart konden opgeven, maar niet wisten, hoe men uit Amsterdam er in moest komen. Maar niet alleen, dat de aard van de kennis der onderwijzers anders en degelijker moest worden, de bekwaamheid, om er van gebruik te maken wordt dooide onderwijzersexamens volstrekt niet gewaarborgd. Dit belangrijke punt zal echter door den heer De Raaf onder de aandacht der Vergadering gebracht worden en daarom laat ik het rusten.