is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET REKENONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOOL.

HANDLEIDING BIJ HET REKENONDERWIJS,

door J. Versluys.

Onlangs hoorde ik van een lid der plaatselijke schoolcommissie, welk een verschrikkelijk pak boeken hij ontvangen had, toen hij zijn boekhandelaar had verzocht, hem alles te zenden, wat in de laatste jaren ten behoeve van het rekenonderwijs in de lagere school verschenen is. Ik vond dat zeer begrijpelijk en zij, die de schoolliteratuur van den laatsten tijd trouw bijgehouden hebben, zullen zich eveneens gemakkelijk dien dreigenden stapel kunnen voorstellen. Inderdaad heeft dan ook dat vak van onderwijs, nu zoowel als vroeger, bij voorkeur in de belangstelling der onderwijzers mogen deelen, zoo zelfs, dat sporen van verzet niet achtergebleven zijn en op de waarde van andere vakken niet klem gewezen is. Maar hoewel ik ook niet gerekend wil worden tot hen, die de vormende waarde van het rekenen overschatten, kan ik toch niet ontkennen, dat ik om de vele moeilijkheden, die het rekenonderwijs mij nog bij voortduring aanbiedt, alle pogingen om den rechten weg te vinden, met de meeste belangstelling gevolgd heb. Hoe meer toch de methode voor dat leervak de volmaaktheid nadert, des te minder tijdverspilling zal er ook plaats heb-