is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het een boek van mij was, zou ik hem zulke gekheid toch niet laten uithalen.

Het is — ik erken het graag — een kleinigheid, waarover ik hier val, maar er zit toch een dieper zin achter. Men zou allicht denken, dat de verzamelaars ook zulke grillige wezens waren, als hun titelteekenaar, en ik wil hen juist prijzen, omdat zij het niet zijn. Let eens op, wij krijgen binnenkort principiëele discussies over de eischen aan leesboeken voor voortgezet onderwijs te stellen. Bij het lager onderwijs is die quaestie al tamelijk wel afgediscussiëerd, en zou men misschien mogen zeggen, dat de slotsom van het debat ongeveer hierop neerkomt: het helpt niet veel, of men al eischen stelt, wanneer de boeken, die aan al die voorwaarden beantwoorden, toch niet te vinden zijn; het best is het, dat de schrijvers en verzamelaars zich zelf hooge eischen stellen en de gebruikers een geoefend flair hebben, om uit te kiezen, wat aan hun verlangens voldoen kan.

De verzamelaars van Aangename uren hebben, behalve dat hun titel al een belijdenis is, ook in hun voorbericht een klein programma neergelegd. Zij hebben willen geven een frisch, onderhoudend leesboek, groote verscheidenheid van inhoud, stukken, die nog niet in andere bloemlezingen staan, liefst verhalend en niet te fragmentarisch, en ook niet te gemakkelijk, opdat de leerlingen later niet zullen opzien tegen lectuur, die wat inspanning vergt.

Dit zijn voortreffelijke beginselen, waaraan de schrijvers zich trouw gehouden hebben. Natuurlijk hebben zij niet de bedoeling gehad, dat hiermede aan alle eischen van het voortgezet leesonderwijs voldaan is. Ook waar dit niet langer dan een drietal jaren duurt, is mede een historisch letterkundig leesboek noodig, dat de leerlingen wat leeren voelen voor hetgeen vroeger eeuwen aan literair mooi hebben