is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Aanvankelijk Leesonderwijs, van de spelmethode tot op dezen tijd, door M. H. Lem, hoofd eener school te Arasterdam. Leiden, A. W. Sijtlioff.

In dit werkje heeft de heer Lem een beknopte geschiedenis van l»et aanvankelijk leesonderwijs gegeven, die /onder twijfel nuttig zal kunnen zijn bij paedagogische studiën. Het goed recht van zulke monographiën behoeft geen verdediging en de schrijver vervalt in de voorrede noodeloos tot overdrijving door te gaan beweren, dat in de studie der geschiedenis van opvoeding en onderwijs „een geheel andere richting behoort te worden ingeslagen." Volstrekt overbodig, zou ik zeggen. Er kunnen waarschijnlijk nog wel betere geschiedenissen der opvoeding geschreven worden, maar haar geheel uit monographieën van allerlei onderdeelen te doen bestaan, dit behoeft nu ook weer niet. Den samenhang der dingen een weinig te doorzien is lang niet kwaad ; dit behoef ik voor een vereerder van een „innig verbonden voorstellingskring" als de heer Lem wel niet nader aan te wijzen.

Als inleiding volgt nu een korte overweging, waarom de historische gang bij de beschrijving der verschillende leesmethoden gevolgd is. Ik zou zeggen, dat het nog al natuurlijk is, om, als men een geschiedenis van het leesonderwijs schrijft, ook den historischen gang te volgen. Al de andere manieren toch, waaraan de schrijver gedacht heeft, zouden glad verkeerd geweest zijn.

Wat nu echter de uitvoering betreft van het plan om den historischen gang te volgen, komt het mij voor, dat de heer Lem meer eenheid in den voorstellingskring van zijn lezers zou gebracht hebben, als hij niet eerst het aanvankelijk leesonderwijs in andere landen en daarna pas hetzelfde onderwerp voor Nederland afgewerkt had. Er ware