is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laten wij toch bij paedugogische quaesties de werkelijkheid niet uit hot oog verliezen. De meeste mensehen schrijven niet graag en de meeste kinderen ook niet. Als ze een cadeautje ontvangen hebben, is er in negen van de tien gevallen zoo weinig drang tot schrijven bij hen, dat als de vaders of moeders er de hand niet aan houden, het bedankbriefje heel licht in het vergeetboek blijft. De technische moeite van het schrijven en de grootero verplichting om er bij na te denken zijn oorzaak van deze luiheid. Toch, of liever juist daarom, hebben de drie soorten van onderwijs de oefening in het stellen op haar program. Zooals ik de vorige maal zeide, eensdeels om het nut en het genoegen, dat iemand er voor eigen gebruik van hebben kan, anderdeels om in goed en mooi stellen behagen te leeren vinden. Gelijk alle vaardigheden, wordt ook deze al doende verkregen; al doende komt de gemakkelijkheid en komt ook de lust in het werk. Hoofdzaak is, er dien lust in te houden. Daarom eerst veel hulp, dan minder hulp, eindelijk geen hulp. Ook afwisseling in de oefeningen moet de zaak aantrekkelijk maken. Niets anders te doen dan over honderd en een dingen de leerlingen te laten vertellen, wat zij er van weten, wordt een koekoek-eenzang, die spoedig gaat vervelen. Er moeten categorieën van opgaven zijn en in die categorieën zelf weer zooveel variatie als paedagogische vindingrijkheid maar bedenken kan. Afwisseling in de lexicologische opgaven, die den taalvoorraad moeten uitbreiden; afwisseling in de syntactische oefeningen, die vlotheid in het bouwen van zinnen moeten aanbrengen; afwisseling eindelijk in de zwaardere taak om voor de behandeling van een onderwerp zelf de stof bijeen te zoeken, die in te deelen en te rangschikken en ordelijk en goed te zeggen, wat men er van te zeggen weet.