is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buiten de gepaste en zich verstandig retireerende hulp en de aangenaamheid van de variatie, is er intusschen nog een derde factor van aantrekkelijkheid, nl. de stof, die ter behandeling wordt gegeven. En men bedriegt zich, als men zich daarvoor bepalen wil tot hetgeen de leerlingen zelf beleefd hebben. Van tijd tot tijd kan dit heel geschikt zijn, maar men heeft er niet genoeg aan. Een kind beleeft niet zoo heel veel. Het gaat eens uit, het maakt een feestje mee, het doet een schoolwandeling of gaat uit logeeren, maar daarbij blijft het dan ook. Die stof is te nau»vernood voldoende om nu en dan eens te beproeven, hoe ver de leerlingen het nu wel in het stellen gebracht hebben. Daarom zoeken zij, die bij het lager onderwijs van geen afzonderlijke steloefeningen willen weten, de te bewerken stof ook voor een groot deel in vakken als natuurkennis, aardrijkskunde en geschiedenis. Welnu, er zijn waarschijnlijk wel onderwijzers, die na een les over een of ander onderwerp snel en goed een aardige en geschikte steloefening weten te improviseeren, of den avond te voren daartoe een schema opstellen. Maar de rijkste bron blijft toch altijd de lectuur. Opstellen over het paard en de geit en de kikvorsch wekken op don duur geen groote geestdrift. Verhalen, anecdoten, verzen leveren ten slotte voor jonge leerlingen gemeenlijk de aantrekkelijkste stof op. Maar al wat het leesboek geeft, leent zich niet steeds even goed tot een steloefening. Dat ondervindt ieder, die er weieens een stuk of wat geprepareerd heeft. Daarom zijn er menschen, die daarvan hun bijzonder werk maken en ook weer anderen, die het gebruiken van verzamelingen, op die manier verkregen, doelmatig vinden.

Is men in de lagere school er tevreden mee, dat de leerlingen zoodoende knap en aardig een brief, een vertelling