is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene gemoedszaak, dan wordt verder op het gevoel gewerkt om ten slotte ten volle de gewensclite stemming te verkrijgen, die op liet willen den beoogden invloed hebben zal.

Dit is eene zeer beknopte samenvatting van wat men uitvoerig bij de oude meesters der retliorica over de inrichting van eene verhandeling of rede vinden kan. Het overzicht heeft geen andere bedoeling, dan te doen uitkomen de groote overeenkomst van deze rethorische voorschriften met de zoogenaamde „leertrappen", de algemeene regelen, die men voor de inrichting van eene les heelt trachten te vinden; volgens Herbart en Ziller: analyse en synthese, associatie, systeem en methode (functie); volgens Dr. Rein: voorbereiding en aanbieding der leerstof, verbinding, samenvatting en toepassing; volgens Dörpfeld: aanschouwen, denhen en toepassen. Wij herhalen, de aanprijzing dezer leertrappen beeft veel nut gesticht en de noodzakelijkheid van een plan voor elke les algemeener doen inzien. Bedenkelijk is alleen de geestdrijverij, die slechts één alleenzaligmakend plan kent. Wie alle lessen naar een zelfde model wil calqueeren, is even onnoozel als hij, die elke preek, verhandeling of opstel naar eene zelfde indeeling wil bouwen. En Dörpfeld niet zijne eenvoudiger omschrijving heeft dan ook de zaak tot veel gewoner afmetingen teruggebracht. x) Zoo komt eene goede les dus hierop neer, dat zij een begin, een midden en een einde moet hebben, of populairder kop, lijf

1) Vgl. daarmede echter eene onzinnige detailleering als die van Frieke en Friedel b.v.: 1. Analyse. («. Stellung der Aufgabe Bezeiclinung des Ziels; b. Orientierende Vorbesprechiuig. Vorblick. Vorbereitung). 2. Synthese. Darbietung. Anblick. Einblick. 3 Association. Rückblick und tieferer Einblick. 4. System. Ueberblick. 5. Methode. Function. Amvendung. Methodisches Denken.

Zulke haarklooverijen kunnen eene goede zaak niet anders dan kwaad doen.