is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het speculatieve karakter van Zillers systeem komt echter nog meer uit, wanneer men de hoofdlijnen nagaat, waarin 11 ij uitwerkt. Ilij neemt in de ontwikkeling der menschlieid acht stadiën aan :

1. Die Menschen in ilirer Kindheitsperiode.

2. Die Menschen in ihrer Emporarbeitung.

3. Der Patriarchalstaat.

4. Die Helden/.eit der Voiker.

5. Die Monarchie und das Königtuui.

6. Der Eintrit Christi und Seines Geistes unter die Voiker.

7. Die Durehdringung der Voiker von dem Geiste Christi oder die Sphiire der Kuitur und des algemeinen Wohiwollens.

8. Das irdische Gottesreich oder das Musterbild einer beseeiten Gesel isehaft.

Aan deze acht phasen nu — heet het — beantwoorden acht phasen in de ontwikkeling van het kind gedurende zijne acht leerjaren.

1. Die Stufe der freien Phantasie.

2. Das erwacliende Selbstbewusstsein.

3. Das Pietatsverlialtnis.

4. Das KraftgefiihJ unter Ausschreitungen.

5. Das irdische Autoritatsverhaltnis.

6. Das göttliche Autoritatsverhaltnis.

7. Die Arbeit irn göttlicben Dienste.

8. Die Durehbikhmg in sittlich-religiösem Geiste.

h.11 daaiom moeten 1111 de volgende acht leerstoffen de concentratie-middelpunten van het onderwijs dezer acht leerjaren uitmaken.

1. Das epische Marchen.

2. Die Erziihlung von Robinson.

3. Die Geschiclite der Patriarchen.

4. Die Ricliterzeit in Israël,

5. Die Künige Israëls.

(i. Das Lebeu Jesu.

7. Die Apostelgeschiclite.

8. Die Reformationsgeschichte.

Ziedaar het systeem. E11 nu kan men bereid zijn hulde te brengen aan de qualiteiten, waarmede in dit stelsel de