is toegevoegd aan uw favorieten.

Sierheesters en boomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. DE VERMENIGVULDIGING VAN SIERHEESTERS EN SIERBOOMEN LANGS GESLACHTELIJKEN WEG.

DE VERMENIGVULDIGING DOOR ZAAD.

Dit is de natuurlijkste en voor het bestaan der soorten in zeer vele gevallen de eenige weg. Jammer, dat men ze niet altijd kan toepassen, en dikwijls genoodzaakt is tot andere wijzen van vermenigvuldiging de toevlucht te moeten nemen, die sneller dan door zaad tot het doel voeren, zooals het vermenigvuldigen van nieuwigheden en variëteiten, die vaak van het grootste nut en belang zijn en langs geslachtelijken weg niet of moeilijk kunnen vermenigvuldigd worden.

De zaadplanten vooral van die soorten, welke boomachtig zijn, bezitten het meeste weerstandsvermogen en groeien het sterkst. Deze wijze van vermenigvuldiging is gewoonlijk ook de goedkoopste en meest doeltreffende, waarom men haar, zoo mogelijk, steeds de voorkeur dient te geven.

De vermenigvuldiging door zaad is onontbeerlijk, denken we slechts aan de onderstammen.

Vele coniferen moeten uit zaad worden voortgekweekt, al is het zaad vaak moeilijk te winnen, natuurlijk zijn die soorten uitgesloten, welke niet standvastig uit zaad terug komen. De exemplaren, die uit zaad zijn voortgekomen groeien gewoonlijk beter en krachtiger, dan die, welke door veredeling worden verkregen. Regel mag dit ook al weer niet genoemd worden, als men in aanmerking neemt dat bv. afleggers van Carpinus Bctulus, in den aanvang vooral, beter groeien dan zaailingen. Evenzoo is het met schendingen van Cissus Veitchi. Daartegenover staat, dat b.v. zaailingen van Picea sitchcnsis veel krachtiger groeien dan geënte.

Het is een fout, als heden nog Abies amabilis, concolor, grcindis, nobilis, subalpina, Veitchi en andere door veredeling worden voortgekweekt, daar de zaden dezer soorten niet moeilijk te winnen zijn.

Hetzelfde kan gezegd worden van platanen, sommige iepen, linden en verschillende eschdoornsoorten, die vaak door afleggers worden

de greeff cn STIKNSTRA, Sierheesters en hoornen. 1