is toegevoegd aan uw favorieten.

Sierheesters en boomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zaad afkomstig is. De resultaten zullen niet steeds dezelfde zijn, en jaarlijks zal men hierin nieuwe ervaringen opdoen.

Acer Pseudoplatanus fol purpureis plant zich voor twee derde standvastig uit zaad voort. Deze planten behouden de roode onderzijde van het blad.

Berberis vu/garis foliis purpureis komt voor vier vijfden of geheel standvastig uit zaad terug, evenzoo Berberis vulgaris elegans met bijzonder groote bladeren en vruchten, ook Berberis vulgaris fructo nigro; Fagus silvatica atropurpurea geeft voor vier vijfden donkerrood gekleurde planten. Dit geldt niet voor alle grondsoorten. Bij verplanting in een anderen grond worden deze planten soms plotseling groenbladig. Toch heeft men opgemerkt, dat bij het zaaien van bruinbladige gewassen inzonderheid van Acer en Fagus, de jonge zaailingen "'niet de intensief bruine kleur van blad hebben als de moederplant. De exemplaren, die later uit het zaad dezer zaailingen voortkomen, zullen nog meer van de oorspronkelijk bruine kleur

van het blad afwijken.

Corylus Avellana laciniata en foliïs purpureis geven voor één derde echte planten, de andere keeren tot den stamvorm terug.

Daphne Mezereum flore luteo en fructo luteo planten zich standvastig uit zaad voort, evenzoo Ligustrurn vulgare fructo luteo en

Cornus mas fructo luteo.

De roode, witte en zwartvruchtige aalbessen komen echt uit

zaad terug.

Qiiercus pcdunculcitci pyfcitnidcilis levert voor vier vijfden echte planten, zij groeien beter dan de door veredeling verkregen exemplaren.

Spirciea opulifolia aurea blijft bijna echt uit zaad, evenzoo Rubus laciniata, Acer palmatam atropnrpureum en palmatifidum plant zich, met geringe uitzondering, standvastig uit zaad voort, men treft echter weinig zaaddragende exemplaren aan.

Accr striaturn voor meer dan de helft. De rest is niet voldoende gestreept. Zaadplanten dezer variëteit zijn beter dan die door veredeling verkregen. De planten zijn sterker, ze groeien in den aanvang echter niet zoo sterk als die van afleggers gekweekt zijn.

Aesculus Hippocastanum rubicunda geeft uit zaad een groot aantal roodbloeiende exemplaren, waarvan de bloemen echter iets lichter

van kleur zijn.

Cercis Siliquastrum fl. albo blijft echt uit zaad.

Cydonia japonica eximca, eene hooggroeiende variëteit bijzonder voor heggen geschikt, komt standvastig uit zaad terug, evenzoo Cydonia Maulei en de gewone Cydonia japonica. Alle andere Cydonia japonica variëteiten geven een mengsel van alle mogelijke kleuren.

Cotoneastcr buxifolia, horizontalïs, microphylla, reflexa, tomentosa,