is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTTF" uii. HOOFDSTUK.

had Pmn^Cren aVOnd Plaatste Johanna, die tot hare straf de slaaDzaal had moeten aanvegen, den bezem zoodanig, dat hij met den

Keieek met T ^ had 8abond«. volkomen op een oude wouw

mandI wilde de eerste zijn om er van te spreken. EbdelHk kiin !,

een, die angstiger was dan wij allen. Zij riep hardo oJlr a ik pa niet naar a » nar,-ic>p. t9\j mijn God,

dat?" en rii ^t^ L . T?rsLtond v.ToeS de nachtwaakster: „Wat is tegelijk op J het J? ztchaï

i rr zts^ xbiE'Er

voor een bewijs hielden van grooten moed Wii <riZ™ £ B

zij uit het venster klom. En toen zij daar'een bLm uk hLn' '°en

kodd,g 6„o.,d, wa! het stUc„ algemeen co ,00

Zij deed zich ook veel voor als slaapwandelares Of zii Hif was. dan of zij zich maar zoo hield, kan ik niet beoalen rv™ 'Jbedroog er zoowel de abdis door als de oude nonnen g' "J

ik heb reeds gezegd, dat een der oude nonnen altoos de had m onze slaapzaal. Niet altoos was die even wakker d«^?«« overwel haar wel eens. Johanna nam altoos zulk een oos-enhlilr w om uit bed te komen en rond te wandelen; so^greep zi dan d^ een of andere non in haar bed aan, om haar SJn h« « t -m brengen. Dit gelukte haar meestal en zeer dikwijls zi:n wii°an H* '0 een plotselingen angstigen kreet wakker geworden. Bij zulk een ver'

KT. h";

af met een eenvoudige bestraffing, terwijl wii dan met hS'V Johanna, haa, hoo,/„ 2efisen :