is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij er stuipen van kregen. Geen menschelijk wezen zou haar langer dan een uur hebben kunnen uithouden. Nog dagen daarna voelden wij er pijn van in ons gansche lichaam. De kap werd ons, meestal na tien minuten, weer afgenomen. Nog een oogenblik langer en men zou waanzinnig geworden zijn.

De straf met de kap wordt soms voor de geringste overtreding toegepast, bijv. als gij u de handen wascht zonder voorafgaand verlot. Zij woidt voltrokken in tegenwoordigheid van al de andere nonnen in de gezelschapskamer.

ACHTTIENDE HOOFDSDUK.

oo voorziet het ssminarium het geheele district van priesters, en deze, biina honderd vijftig in getal, kun¬

nen van de eene gemeente naar de andere verplaatst worden. Men kan « Hi'lrwülc ppn menigte van zien

in de straten van Montreal, waar

het seminarium gevestigd is.

Zij hebben allen het recht om het klooster der zwarte nonnen te bezoeken, wanneer het hun maar behaagt, en, tengevolge van onzen eed, hebben zij over ons de volstrekte heerschappij. Ik kan of mag de weiken der schande en ongerechtigheid, waaraan zij zich oyer-