is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, P|i«sters van Montreal wendden, na de verschijning van haaf boek, tallooze pogingen aan om haar te logee straffen en zulk een sre-

werk uit' wie ifrt onschadelijk te maken. Zij gaven daartoe een werk uit wie het leest zal «en dat het, in plaats van argumenten, slechts spitsvondigheden en laster bevat. Zij trachten onder anderen u wijs te maken, dat Maria Monk nooit in het klooster is geweest als non en dat zij niets anders is dan een zwervend, liederlijk vrouwspersoon. Wat te voren is medegedeeld, wederlegt die bewering overtui-

- -Tie. ,.di' boek, gelijk wij hopen, onpartijdig leest, hij zal de waarheid, bij zoovele bijlagen, niet betwijfelen.

AANHANGSEL.

v,..ucKKtngcn van ïviaria Monfe Doven allen twijfel stellen.

ij willen hier eenig* uittreksels leveren, die de waarheid der

UIT DEN „AMERIKAANSCHEN PROTESTANTSCHEN VERDEDIGER".

»Het liet zich aanzien dat, na het in het licht komen der ontdekkingen van Maria, alle krachten zouden worden ingespannen, om har# getuigenis te ontzenuwen. Dit geschiedde vooral door, na hare vlucht, m het binnenste des kloosters stillekens zoodanige veranderingen te