is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook 'wordt'bevï^ïdo *"* gegeven wordf-

van het Handelsblad te New York heer HuHock, uitgever

■L)och wij moeten voor het hesbon ••

•wrt ft-s °°g aod"e g""i"

naar des Heeren ezegtTaarde °livier VVetraore> Utika. De»e die-

van Ne^YorkÓron£sdeIdSfnia7kn'In"!?*™' in-den omtrek rechter Moers, niet ver van de erenzen 'J ^ ten hu'2e van den ?f gang als van een algemeen j*" ,Ka"ada- Hij sprak van

uit over het losbandig leven der nriestpr u ' en liet lich ernstig heid en ontucht, zoowel over de zede!™ i"""6 'Peelwoede> onmatigbewoners van het kIoosters"e Lnfrea?'eneVenSW,JZe.d,r ^ouwelijke ?le° llJd onbewimpeld en ronduit op ' ar^ani zeide hij, werd te Jende mij de printers en nonnt foC"; °e rechter **<"» '<*f met hen, evenzoo als Maria 'vf« ^ u Persoor lijke ken*i»maUe heer Wetmore heeft oni M?"k h« heeft geschetst." openlijk bekend te maken en zlin ^.r gegeveD- om z'j" schrijven fis men bedenkt, dat in dien tijd het"™0'8 'S Van ,te meer S«wicl>t, toegang tot het klooster te kriilin ?i "°g 200 moeiliJk "iet was, om

£en achtenswaardige wed"- ^ tegenwoordig.

ten te New-York, vroeger Roómsch^"^ V3D de kerk der Methodis«gt: dat het bestkan ,e Montreal woonachtig,

kend was, en dat zij zelve eens fn i,?meen, J de Roomschen behet seminarium, door deze gang na^r S°hap Van een Priester

«tet^dït de bTSchSngdewelke°CT ^ ™

i»I geeft, zooveel ha'ar ^- d*

daartegen geen trefkan gevoïd" warden?0 duiddij'k en bePaald. dat

„Thomas Ho-an uit dP ^ den *9 0ctober l83^.

inwoner was var de stad Mom fw ,Yorlr' zeg'. dat hij ten jare 1814 een onderaardsche gang uit helmin*'*'6 d?en lljde het bestaan van naar het klooster Hotel Dieu een 7^1!Um " L,evevrouwensiraat heid, en dat men hem, voor de Door te» *0? ^ algemeene bekenden geweien. Genoemde Ho-an verkil/. '1 gang dikwijls heeft