is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bg den Uitgever dezes t« VERSCHENEN en VERKRIJGBAAR tegen toezending van postwissel of postzegels:

Één boek 15 cent verhooging voor franco toezending onder gesloten verpakking, aan C. J. KOSTER Azn., Nieuwendijk 26, Amsterdam. Bestellingen naar Oost- en West-Indië zonder extra verhooging.

gfiaa-gasoan— mnwagama—a—'a— ■■

No. I. Dr HKNRI MARC. De vruchtafdrijving doorkruiden,

dranken, mechanische middelen.

inhoud :I Oorzaken van den spontanen abortus. — II. 1 «ekens Tan den abortus. - 111. I* geneeskundig bevorderde abortus. -W. De mixdadise abortus. — V. Abortieve manoeuvres. — VI. De stranen van voo7heegn ên thans. - VII Maatregelen die «esoh.kt z,,n om don abortus te voorkomen. - VIII. Gevafien van misdadige abortus. IX. De zoogenaamde abortieve stoffen en mechanische middelen. ^ ^ ^ ^

No. 2. Dr. JOZAN. De witte vloed en de maandelijksche zuivering der vrouw, met afbeoldingen.

Inhoud: De menstruatie en 4o witte vloed. Storingen in de men-

(truatie. Üe critieke leeftijd. Do amenorrhae. a. A™^°rrohna|erdruklring Tormdheid. 4. Gewone amenorrhae. c. Amenorrhae door onderdrukting. 4. Onregelmatige menstruatie. Suplementaire m7^"arh^n^®no7onTof pijnlijke regels. «. Neuralgische dysmenorrhae t. Door congeshe stekini' veroorzaakte dysmenorrhae. c. Mechanische dysmenorrhae. Mttror rtwgie of buite^wporige regels. Neuralgie,, van den uterus. Leucorrbee rf witte vloed. J

No. 3. Dr. G. J. WITKOWSKI. De ontwikkeling en geboorte

TnffuKSe normale zwangerschap. Duur van ^zwangerschap.

Wijzigingen door de ^Te^Z. UeSoXwi^el.n.en van het

embryo. Monstruositeiten. § 'i. Verschijnselen ^e vroujw

genomen worden. Teekenen van de zwangerschap. Ilygieno van^ ^ ^

"'nIT*. Dr. P. GARNIER. De vruchtbaarheid en de kunstmatige bevruchting.

No. 5. Dr. Edw. SMITHSON. De nieuwste middelen ter voorkoming van zwangerschap, met afbeeldinge 0 f •

Inhoud: Middelen ter voorkomi^^ der be^uchtin^.^ geni.i ot bevruchting. De voorbehoedmid e • ■ hhei(j_ 4. Onthouding ten. Onthouding, a. Voortdurende onthoui K uitgevoerde midde-

op bepaalde tij len. II. Alleen door den eoht«enoot uitgevo^^ ^ ^ len ter voorkoming der bevruchting. e Kunstm dƒ /f ,aPnting8daad g.