is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pisweg. 8. Vernauwingen van den pisweg. 9. Nachtelijke erecties. 10. Onmacht. 11. Balontsteking. 12. Druiper lieskliergezwel. 13. Paraphimosis. 14. Ontsteking van den hals der blaas. i5. Ontsteking van den voorstandklier. 16. Sjanker (Primaire syphilis). I 7. Verloop. 18. Herkenning. 19. Behandeling van den «janker. 20. Syphilitische lieskliorgezwellon. 21. Behandeling der lieskliergezwellen. 22. Sjanker in den pisweg 23. Secundaire syphilis. 21. Do syphilitische keelzwoer. 25. Ozaena. syphilitische neuszweer. 2(5. Condylomen, v||gwratton, vochtwratten. 27. Syphilitische tuberkels. 28 De syphilitische iritis, ontsteking van het regenboogvlies. 29. Alopecia, uitvallen der baren. 30. Behandeling der secundaire syphilii. 31. Syphilitische been- en spieraandoeningen. 32. Bshandeling der tertiaire syphilis. 33 De venerische ziekten dor vrouw. 34 Druiper der vrouw. 35. Behandeling. 3rt. Polluties ten gevolge van zelfbevlekking en overvloedige uitoefening van den bijslaap. 3/. Verloop. 38. Behandeling.

Prijs f 1.25

No. 18. Dr. P. GARNIER. Misvormingen van de geslachtsorganen en urine-werktuigen der vrouw, met afbeeldingen.

Inhoud: llcrmnphoditisme en andere misvormingen. Dwergroede. Heuzcuroede. Iteuzenkittelanr. Gespletenheid der roede. Uubbele roede bij een veelzijdig monster. Phiraosis. Te lango voorhuid. Vaginisroe. Onregelmatige openingen »an de pisbuis. Abnormaliteiten der teelballen en der eierstokken. Castratie van don man. Cryptorchidie. Menorchidie. Atrophie of smelting. Verharding. Knoopen of nopus. Dubbele baarmoeder met enkele schcede. Aderbreuk. Beursgezwellen. Sympexie. Pseudo Hermapbroditisine Prijs ƒ 1.25

No. 19. Dr. PARKN'T-DUCHATKLET. De geheime en openbare Prostitutie.

I. Algemecne beschouwingen. § 1. Wat is een prostituoo? § 2. Maatschappelijke positie der gezinnen, waaruit de prostituees voortkomen. § 3. Hoe oud zijn de prostituees in Parjjs en hoe lang oefenen zij baar beroep uit ? § 4. Welke is de eerste oorzaak van de prostitutie? II. Zeden en gowoonton der prostituees. § t. Do meening, dio de prostituees van zichzelf hebben § 2. Hebben de prostituees in weerwil van baar gewoonten en haar ondeugden nog een zweem van schaamte bewaard? § 3. De geest en het karakter der prostituees. § 4. Waar brengeu de prostituees den tijd mede door in de tusschenpoozen van haar bedrijf? § 5. Eigenaardige fouten der prostituees. § 0. Goede hoedanigheden. §. 7. De minnaars en souteneurs der prostituees. III, Pbysiologie der prostituees. § 1. Zwaarlijvigheid van verscheiden prostitueos. § 2. Wijziging der ■tem bij de prostituees. § 3. Staat, waarin de geslachtsdeeien van