is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prostituees zich bevinden : gerechtelijk geneeskundige vraagstukken die er aan verbonden rijn; staat van den kittelaar bij prostituee*; staat van haar aars; staat vau haar menstruatie. § 4. De vruchtbaarheid der prostituees. Prijs f 1.25

No. 'iO. Prof. Dr. R. VON KRAFFT-EBING. Het Sadisme, Masochisme, Vampirisme en Fetisme.

Inhoud: 1. Geslachtelijke neiging voor personen van het andere geslacht niet perverse, in daden zich openbarendo, bevrediging van de drift. Sadisme. — 2. Verbinding van passief verdragen wreedheid en geweldpleging met wellust. Masochisme — 3. Verbinding der voorstelling van afzonderlijke lichaamsdeelen of kleedingstukken der vrouw met wellust. Fetiscbme. Prijs ƒ 1.25

No. 21. Prof. PAUL MANTEGAZZA en Dr. AUGUST WEISMAN. De overerving van geslachts- en andere ziekten.

Inhoud: Inleiding. De overweging. Prijs f 1.25

No. 22. Prof. Dr. R. VON KRAFFT-EBING. De zielsziekten van de geslachtsdrift.

Inhoud: Fragmenten eener zielkunde van het geslachtsleven. Physiologiscbe feiten. De uitoefening van den bijslaap. Algemeene zifektetileer betrekkelijk zenuwziekten en krankzinnigheid. Spinale zennwziekten-Cerebaai veroorzaakte neurosen. A. Parodixie. Geslachtsdrift buiten het tijdperk van anotomische physiologisehe processen. B. Anaedhesia sexualis (het ontbreken van de geslachtsdrift). C. Hyperaesthosie (ziekelijk verhoogde geslachtsdrift). D. Paraesttiesie der geslaciitsgewuarwording. (Verdorvenheid van de geslachtsdrift.) Prijs f 1.25

No. 23. Prof. Dr. R. VON KRAFFT-EBING. Persoonlijke waarnemingen van alle zielsziekten van het geslachtsleven.

Inhoud: 1. Schending der zedelijkheid in den vorm van tentoonstellen. 2. Verkrachting en moord uit wellust. 3. V erwondingen, beschadiging van dieren, op grond van sadisme. •*. .Masochisme en geslachtelijke slaafschheid. 5. Beleeiiiging van het lichaam, roof, diefstal op grond van fetischisme. ti. Ontucht met individuen onder de 14 jaar. Schending. 7. Ontucht tegen de natuur (sodomie). Schending vau dieren (bestialiteit). Ontucht met persouon van het eigen geslacht (paederastie, sodomio, sodomie in strikten zin). De gekweekte, niet ziekelijke paederastie. Lesbische lieide. 8. Lijkenschennis. 9. Bloedschande. 10. Onzedelijke handelingen met pleegkinderen. Prijs / 1.25

(31