is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 70. 'T ORAKELBOEK voor allo Vrouwen *-an 15 tot 80 jaar, bevattende mo vragen met j800 antwoorden door Amora. De onbekende Toekomst heimelijk geraadpleegd en ontsluierd.

Prijs ƒ1.25

«Zal ik gelukkig zijn in mijn huweljjk ?" — ,Zal ik weer bertiouwen?' — «Bedriegt bij mij?'

Hoeveel vragen stelt een vrouw zich al niet! Welno, het Lot zelf geeft op al deze vragen een nooit falend antwoord.

No. 71. Groot Droomboek. Ce Kunst om droomen uit te leggen of uitvoerige beteekenis van alle droomen, gezichten, verschijningen enz. met afbeeldingen. prijs j,0 Cent

No. 7a. De toekomst ontsluierd. De kunst om de toekomst te voorspellen door mi.idel van Horoscopen, Kaartlezen, Waarzeggen uit de bant', Koffiedik, enz. pry8 go Qent

No. 73. Minnebrievenboek. Do schrijvende Amor. Tolk voor minnende Harten, onderricht voor het schrijven van minnebrieven met tal van voorbeelden. prij8 90 CeIlt

No. 74. De talen der liefde. Bloementaal. Het maken van Bonquetten met bijzondere beteekenis. Prijs 60 Cent

No. 75. De talen der liefde. Waaiertaai. Kleurentnal

Prijs 50 Cent

No. 70. Talen der liefde. Het Geheimschrift. Prijs 50 Cent

No. 77 Lucifersspelen. Een verzameling van 253 Kunststukje, aardigheden die met lucifers uitgevoerd kunnen worden met antwoorden enz prlj8 75 Cent

No. < f>. Mad. LENORMAND, Het Kaartleggen. Hoogst amusant voor Jong en Oud. Prijs 50 Cent

No. 79. A. M. DUMONT, Gediplomeerd huishoudster. Wat een Huisvrouw weten moet. pry8 50 0e„t

No. 80. MARIE JENNY SUGG, De kunst om met gas te koken. Meest uitgebreide kookboek met af b. Prijs gebonden f 2.50

No. 81. Populair wetenschappelijke Eibliotheek.

Prijs per deel 50 Cent

Het Hypnotisme. — Het Spiritisme. — De Suggestie. De

Hoogere VVetenschap. — Het geheimzinnige uit do Geestenwereld. — In den ban van duivelscbe krachten. — Besiaat er een leven na dit leven? — Slaap. Slapeloosheid en Slaapmiddelen. Geschiedenis der Bouwstijlen. — Electriciteit. — Electrisch Licht.

De Telegrafie. — Electrotecbniek. — De Telefonie. — L!e Tele-