is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 112. Mijne zenuwen. Wie aldus heeft te blagen aangezien ÏL)?tan « n' °P?ewon«,enheid, Slapeloosheid. Zenuw-

Kw .lln i ' ; U^a"«Kedachron, Angst of andere Nervouse

Kwillen of Verschi|nselen lijdt, loze en bestudeer©:

No. 1. Hoe verdritft men Zenuwachtigheid en Vrees?

N'euwe eenvoudige beproefde methode om in eenige minuten zenuwachtigheid en vrees geheel to verdrijven, door H. J. Dartols.

- ^ o c . . • Prijs 40 Cent

o. 2. Een stalen geheugen. prlI8 40 Cen|

Nn ï «\he"n hersenen. prjj8 40 C(,nt

v t' i,i «ehelm van den eenigen weg tot succes Prijs 40 C«nt No. o. Heilnmgnetisuie. pr-jg 40 Cent

No. 1, 2, 3, 4 en 5 tesamen f l.5u

.n?0 R11^r0nder Vr°°lijke LuL Voordrachten en vertooningen Toor Druiloftcn en andere foesten.voor Hoer ot Dame, een twee of «neer personen. Pr[jg () y(J Cent>

r„ü,L/Ui nieuwste feestbundel. Keuze van Kluchten en

>omische Scènes voor een of meer personen. Prijs 0.90 Cent

No. 115. Pretmaken. Uitsluitend Comische Scènes en Voor-

drach,en- Prijs 0.90 Cent

No. 116. Dr. A. A. K)KKER. Hand-orakel en Kunst om wijs

te,even- Prjj*. f 1.25

No. 117. Bouquetje Polemiek, met platen. Het is een kleine

aPlen8?,?ff ' Welk0 de waarheid der R C Kerk openbaart over mishandeling, moord, ontucht en*., door Dr. H. BAKfclLS. Dit hoocst interessante boek kost slechts f 1.25.

No. 118. Ruim 100 nieuwe Schuine Moppen. Prijs 35 Cent.

No. 119. Plichten en Vormen voor beschaafde menschen. Eea

etiquetteboek voor Heereu en Dame». Prijs 90 Cent.

No. 120. Omgang met Heeren en de kunst om hun sympathie

te wlaRen' Prijs 00 W

No. 121. Omgang met Dames en de kunst om haar sy 1

winnen. pnJg

No. 122. Gedichten voor alle huiselijke feesten. Prijs a i

r,„ 'e ™°f f 5 — koopt, ontvangt een Roman van fl.üOcadefcu tik boek kan ook apart besteld worden. Remboursementen woi den ook uitgevoerd.