is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Dit werkje bestemde ik hoofdzakelijk voor aanstaande onderwijzers.

Toch zullen, naar ik hoop, ook meergevorderden er nog vel iets nieuios en belangrijks in vinden, en blijkt het misschien ook bruikbaar voor hen, die zich geheel aan de beoefening der muziek wenschen te wijden.

Vooral heb ik er naar gestreefd, ingewikkelde kwestïèn eenvoudig en helder voor te stellen, en '< verband tusschen de verschillende deelen der muzikale icetenschap steeds goed te doen uitkomen.

Met den vooruitgang dier wetenschap en de op menig punt veranderde inzichten heb ik rekening gehouden, voorzoorer de behandelde stof daartoe aanleiding gaf.

Ik heb die stof niet te uitgebreid genomen. Inzonderheid van de accoorden gaf ik niet meer dan de allereerste noties; eensdeels omdat de harmonieleer te belangrijk en te veelomvattend is om