is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze in een werkje van dezen irmvang grondig te kunnen behandelen; anderdeels omdat de ingrijpende hervormingen, door Dn. Hugo Riemann in deze materie ondernomen, zich nog niet genoeg in de sympathie van de voorgangers op muzikaal gebied mogen verheugen om ze te durven aanbevelen aan hen, voor wie mijn werk in de eerste plaats bestemd is.

Bovendien, mocht dit boekje gunstig ontvangen worden, dan zal het wellicht door een uitgebreider werk gevolgd worden, dat tot aanvulling en voortzetting zal kunnen dienen.

Den Haak, October 1902.

VAN DEK LAAN.