is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op den g-balk van g' naar beneden tellend, vinden we als grens d1, terwijl we op den f-balk naar boven rekenend, als grens b aantreffen. Tusschen beide tonen ligtc', die dus in den g-sleutel op de le hulplijn onder, in den f-sleutel op de le hulplijn boren den balk moet staan.

Beide laatste noten in bovenstaand voorbeeld stellen dus denzelfden toon voor.

Door beide balken zoo dicht bij elkander te schuiven, dat die 2 hulplijnen elkander bedekken, ontstaat er één hulplijn, die evengoed een uitbreiding van den g-balk naar beneden, als van den f-balk naar boven kan voorstellen.

Of men van den g-sleutel of van den f-sleutel uitgaat, in beide gevallen vindt men c' als naam der noot, waarvoor die hulplijn bestemd is.

Deze hulplijn kan dus aangemerkt worden als de koppellijn, die den g-balk met den f-balk verbindt.

Zij opent de mogelijkheid, de noten op beide balken als één doorloopende reeks voor te stellen.