is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'£3. Dit feit heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van den zoogenaamd elflijnigen balk, waarin men een middel meent gevonden te hebben om gemakkelijk in beide sleutels, en in nog een derden: den c-sleutel, te leeren lezen. Daartoe wordt de hulplijn, om haar belangrijkheid, als gewone lijn beschouwd en doorgetrokken, en onder den naam van c-lijn tusschen den g- en den f-balk ingevoegd.

Om 't overzicht over den elHijnigen balk wat gemakkelijker te maken, stippelt men meestal de c-lijn, of kleurt haar rood, en voorziet haar vooraan van een c-sleutel.

Ook de c-sleutel

is oorspronkelijk een letter, die door onderstaande wijzigingen tot den tegenwoordigen vorm is gekomen.

Hij wijst de lijn aan, die voor c' bestemd is.

De vinding van den elHijnigen balk is op onderstaande wijze voor te stellen:

24. In de practijk zouden natuurlijk 2 der sleutels, onverschillig welke, overbodig zijn, wijl alle 3 de sleutels in den aangegeven stand — wat de namen der noten betreft — tot hetzelfde resultaat leiden.