is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De elflijnige balk wordt echter in de practijk nooit gebruikt. Toch is 't van belang, er mee bekend te zijn; vooreerst omdat hij zoo duidelijk 't merkwaardig verband aantoont, dat tusschen de verschillende 5-lijnige balken bestaat.

Daardoor ook doet hij een eigenaardig licht opgaan over de beteekenis der hulplijnen boven den f- en onder den Jtbalk, zooals wij zullen zien.

25. Voor éénstemmige muziek gebruikt men slechts één der 3 verschillende balken, en breidt dien, door hulplijnen, naar boven en naar onder zoover uit als noodig is.

Voor meerstemmige muziek echter, die veel meer voorkomt, heeft men 2 of meer (voor orchestrouziek dikwijl» meer dan 20)

balken gelijktijdig noodig.

Zoo'n stel bijeenbehoorende balken, vooraan door een streep, dikwijls ook nog door een accolade, verbonden, geeft

men den naam van systeem.

Het systeem, bestaande uit een K- en een f-balk, komt

't meest voor.

Systeem: