is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Vierstemmig gemengd koor: op 3 g-balken en 1 f-balk.

Ook wel op 2 balken : de 2 vrouwenstemmen op een g-,

de 2 mannenstemmen op een f-balk. Dit is het eenige geval, waarin de tenorstem in den f-sleutel wordt geschreven.

IV. NOTENWAARDEN EN RUSTEN.

35. Muziek bestaat niet uit louter tonen van denzelfden duur; evenals verschil in toonhoogte, bestaat er ook verschil in toonduur.

Die toonduur wordt in het notenschrift voorgesteld door wat men de waarde der noten noemt: voor verschillenden toonduur heeft men dus verschillende notenwaarden.

De waarde van een noot wordt door haar vorm uitgedrukt.