is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondergaan, waardoor de opeenvolgende tonen niet aaneengesloten of gebonden, doch afgestooten (staccato komt van staccare ~ afstoot en) klinken.

2. het staccatissimo-teeken.

Staccatissimo is een verscherpt staccato, en wordt aangegeven door accenten boven de noten. — De tonen klinken dan nog korter dan bij staccato.

41. Ook om korter of langer tijden van rust aan te geven, gebruikt men teekens. De waarde en de indeeling der r u s tteekens of rusten komen geheel overeen met die der noten. Men onderscheidt dus:

de heele rust —— een blokje onderaan een balklijn.

de halve rust "■— een blokje op een balklijn.

de kwartrust £

de achtste rust *

de zestiende rust S

de twee-en-dertigste rust Z

•f

de vier-en-zestigste rust 2

m

door verdere verdeeling nog te vermeerderen.

De kwartrust wordt ook wel ^ geschreven; deze vorm, doorgaans in Fransch muziekschrift gebruikt, is echter niet aan te bevelen, omdat hij licht met de achtste rust wordt verward.