is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elke noot van een kwartentriool heet — ter onderscheiding van een gewone kwartnoot — kwart triool (nadruk op triool); een achtstentriool

bestaat dus uit drie achtsten triool.

De 3 noten van een triool hebben samen natuurlijk dezelfde waarde als 2 gelijkgeschreven gewone noten:

Bij de triolenindeeling kunnen ook bijeengevoegde waarden, rusten en stippen voorkomen, b.v.b.:

44. Het tegenovergestelde als 't ware, van een triool, is een du ooi, ook wel bi n ooi genoemd. Zij ontstaat, als men in de plaats van 3 gelijke gewone noten twee van die noten schrijft, en die twee dus de waarde van 3 gewone toekent.

De 2 noten van een duool worden vereenigd onder een boogje met 't cijfer 2.

Eigenlijk kan men de duool dus beschouwen als de verdeeling van een notenwaarde met een stip, in 2 gelijke deelen.