is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve deze buitengewone indeelingen maakt men ze ook nog in ó, in 7, in 9 en in 10 deelen, en spreekt dan van quintool, septimool, novemool en decimool; deze komen evenwel, vooral in zangmuziek, zeer weinig voor.

45. Eén notenfiguur geeft dikwijls aanleiding tot vergissing: de sextooi. De sextooi, een groep van 6 gelijke noten, ontstaat door halveering van elk der noten van een triool, dus — door verdeeling in drieën en onderverdeeling in tweeën.

Maar ook uit een verdeeling in tweeën en onderverdeeling in drieën, ontstaat een figuur van 6 gelijkgeschreven noten. Deze figuur is dus van andere afkomst, en omdat ze ook in accent van de sextooi verschilt, geeft men ze een anderen naam, nl. dubbele triool, en drukt het verschil tusschen de twee notenfiguren in de schrijfwijze uit:

Sextooi. Dubbele triool.

Haast je, rep je, toe dan ! Hei - sa - sa, hop - sa - sa!

Bij het lezen van de woordjes onder de noten, komt 't verschil in accent duidelijk uit.

VAN DER LAAN", Ol)« tooliall'lxel.

3