is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooral bij 't lezen van de noten —de voorbereidende studie voor de uitvoering in tonen — kan het maatslaan niet gemist worden.

Het maatslaan kan door ieder uitvoerende zelf geschieden, en ook door den persoon, die met de leiding van eenige uitvoerenden belast is; in 't laatste geval noemt men het dirigeeren.

De dirigent bedient zich doorgaans van een stok — den dirigeerstok — om de maatbewegingen beter zichtbaar en krachtiger te maken.

De maatbewegingen of maatslagen zijn drieërlei:

57. Bij 't maatslaan worden juist zooveel bewegingen, als er maatdeelen in elke maat zijn, tot een figuur bijeengevoegd; voor elke maat keert dus dezelfde figuur terug; tenzij er maatverandering voorkomt.

Iedere maatsoort heeft haar eigen figuur.

Voor de enkelvoudige tweedeelige maat is zij:

de neerslag,

de zijslag, (rechter en linker) de opslag.

op

neer (met neer l»eginnen)

Voor de enkelvoudige driedeelige maat:

neer